Zachęcamy do wypełnienia ankiety dla naukowców na temat doświadczeń z pracy w sektorze akademickim i nieakademickim

 

Sieć Euraxess prowadzi badania ankietowe wśród naukowców pracujących w Europie na temat doświadczeń z pracy w sektorze akademickim i nieakademickim. Państwa opinie pomogą członkom sieci oraz Komisji Europejskiej w dalszych działaniach i zakresie wsparcia udzielanego badaczom.

 

Zachęcamy zatem do wypełnienia 10-min. ankiety zgodnie z Państwa sytuacją (ankiety są dostępne w języku angielskim).

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie zbierane są wyłącznie do celów badania. Ankietę można wypełniać do 31 marca.


 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.euraxess.pl/pl/poland/news/naukowcy-potrzebujemy-waszej-opinii-1