Nowy wzór wniosku dla MŚP

 

Z uwagi na fakt, że zbliża się termin składania wniosków do konkursów w ramach I fazy Instrumentu MŚP (03.05.2017), przypominamy iż zmieniły się wzory wniosków do fazy I oraz fazy II Instrumentu MŚP. Zmiana dotyczy części B wzorców. Prosimy o zweryfikowanie, czy wypełniony przez Państwa wniosek jest zgodny z aktualnym.


Nowe szablony wniosków można pobrać ze strony Participant Portal:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html