Cykl spotkań dotyczących projektów Marii Skłodowskiej-Curie

 

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:

 

- 24 kwietnia - spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Szymona Środy z Research Executive Agency). Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zostaną również zaprezentowane projekty ITN realizowane w Polsce.


- 25 kwietnia - spotkanie dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA (z udziałem p. Jakuba Ramockiego z IPR Helpdesk Komisji Europejskiej oraz prof. Marka Niezgódki z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego); spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

- 26 kwietnia - spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Roberta Szczepańskiego z Research Executive Agency). Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów oraz zostaną zaprezentowane projekty RISE realizowane w Polsce.

 

Szcegółowe informacje oraz możliwość rejestracji znajdziecie Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE:

http://www.kpk.gov.pl/