Interesująca oferta dla MŚP

 

Mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują przygotowanie wniosków do Programu H2020 wspólnie z norweskimi partnerami, mają szansę na dofinansowanie podróży w ramach funduszy norweskich.

Tematyka wniosków powinna dotyczyć ochrony środowiska i zielonych technologii.

Wnioski o dofinansowanie podróży oceniane są w trybie ciągłym do dnia 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania budżetu przewidzianego w Programie.

 

Więcej informacji na stronie programu Norway Grants:

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/en/Bulgaria/Poland/