Oceń H2020 - Ankieta dla młodych badaczy

 

Komisja Europejska oraz organizacje reprezentujące młodych naukowców (Debate Science! European Youth Parliaments; Network for European Young academies and Global Young Academy ; Network for Bratislava Declaration For Young Researchers; Young European Associated Researchers (YEAR) ) zapraszają do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach Preparing the future, których celem jest ocena śródokresowa Programu Horyzont 2020 z perspektywy początkujących naukowców.

 

Szczegółowe informacje oraz ankietę znajdziecie Państwo na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/YouthYoungScientistConsultation2017

 

Termin wypełniania ankiet upływa 18 kwietnia 2017 r.