Zapraszamy do udziału w konferencji "Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle"?

 

Zachęcamy do udziału w konferencji "Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbędzie się 17 maja 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. W ramach konferencji odbędą się również „Warsztaty dla posiadaczy certyfikatu Seal of Excellence w ramach Instrumentu MŚP”.

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom polskich firm, instytucji naukowych oraz administracji publicznej. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z firmą Orange Polska, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Patentowego RP. Partnerami są: Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Konfederacja Lewiatan.


Warsztaty, do udziału w których Państwa zapraszamy, będą prowadzone przez przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i poświęcone będą przedstawieniu programu wsparcia na rynku krajowym firmom, które uzyskały Seal of Excellence.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, jej program oraz rejestracja na stronie:

http://www.strategiebplusr.pl/