Szczegóły dotyczące nowych zasad wynagradzania w programie Horyzont 2020

 

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską nowych zasad wynagradzania w programie Horyzont 2020, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przygotował dokument zawierający informacje na temat nowych wytycznych w oparciu o Annotated Model Grant Agreement. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami.

 

Informacje na temat kosztów osobowych w Annotated Model Grant Agreement (AGA) znajdziecie Państwo na stronach: 46-78 na Participant Portal.