Zbliża się termin składania wniosków w konkursie na granty indywidualne MSCA

 

11 kwietnia został ogłoszony konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową, dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa (pomiędzy sektorem akademickim a pozaakademickim).

Termin składania wniosków: 14 września 2017.

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na Participant Portal:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html