Szkoła Letnia w Armenii

 

Do 19 maja br. przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych mogą ubiegać się o udział w zajęciach szkoły letniej projektu Black Sea Horizon.

 

Wydarzenie pn.: "BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities” odbędzie się w terminie 10-11 lipca 2017 r. w stolicy Armenii, Erywaniu.

Celem projektu Black Sea Horizon jest wspieranie współpracy między państwami regionu Morza Czarnego oraz krajami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami stowarzyszonymi (AC) we wspólnych staraniach o granty programu Horyzont 2020.

W ramach szkoły letniej uczestnicy poznają warunki konkursów programu H2020, skorzystają także z warsztatów dotyczących przygotowania wniosku aplikacyjnego do działania "Europa w zmieniającym się świecie".

 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są pod adresem internetowym: http://h2020.sci.am/news/35.htm