Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) został założony 9 czerwca 2000 r. przez państwa członkowskie: Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry. Głównym zadaniem Funduszu jest wspomaganie ściślejszej współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami.

 

Współpraca regionalna między tymi krajami organizowana jest poprzez realizację wielostronnych projektów, zwłaszcza kulturalnych, naukowych, badawczych i edukacyjnych oraz związanych z wymianą młodzieży, promocją turystyki i współpracą transgraniczną. Budżet Funduszu tworzą zobowiązania finansowe wszystkich czterech państw członkowskich.

 

Fundusz Wyszehradzki przyznaje granty trzy razy w roku w ramach trzech różnych programów grantowych. 

Na 30 dni przed terminem składania wniosków, tj. 1 lutego, 1 czerwca i 1 października, trwają trzy regularne zaproszenia do składania wniosków. Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie poza tym okresem. Konsultacja z propozycją projektu jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu się i nie później niż 14 dni przed terminem składania wniosków. 

 

 
Szczegółowe informacje dotyczące grantów oferowanych przez Fundusz Wyszehradzki: