Przypominamy o konkursach w ramach obszaru "Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa"

 

Do 30 sierpnia br. trwa nabór wniosków do konkursów ogłoszonych w ramach obszaru Horyzontu 2020 - Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa.


W dniu 4 maja Komisja Europejska otworzyła kolejny konkurs w obszarze „Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa”. Tematyka konkursu na rok 2017 dotyczy m.in. zmian instytucjonalnych w kontekście równości płci w badaniach, przewidującego zarządzania badaniami (aspekty etyczne technologii IT, wsparcie dla wysoko wykwalifikowanych naukowców-uchodźców) czy rozwoju nowoczesnych metod nauczania pozaszkolnego.

 

Szczegółowe informacje i opisy otwartych tematów konkursowych dostępne są na Portalu Uczestnika:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html