Zapraszamy na transmisję online konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Rejestracja na konferencję „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbędzie się w dniu dzisiejszym tj.17 maja 2017 r. została zakończona. Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogą wziąć udziału w konferencji, zapraszamy do transmisji online.

Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z firmą Orange Polska, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa, mieszczącym się przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Jest to nowo otwarte miejsce na mapie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej, pełniące rolę inkubatora dla start-upów sektora kreatywnego, integrujące warszawskie inicjatywy, projekty, działania ukierunkowane na łączenie sektora biznesu z przedstawicielami branż kreatywnych.

Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Patentowego RP. Partnerami konferencji są: Sieć KPK, Enterprise Europe Network, Climate – KIC, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy także przedstawicieli instytucji naukowych oraz administracji publicznej.

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

- Wysoki poziom prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy to klucz do rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu. Polska gospodarka potrzebuje rodzimych rozwiązań technologicznych, wynalazków i produktów, które powstają we współpracy naszych naukowców i przedsiębiorców – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Mamy potencjał do tego, aby w Polsce powstawało i było wdrażanych znacznie więcej innowacyjnych rozwiązań niż obecnie. Dlatego tak ważna jest rola dobrze działających działów B+R w firmach i posiadanie przez przedsiębiorstwa własnych strategii badawczo-rozwojowych uwzględniających współpracę ze światem nauki – podkreśla wiceminister.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, któremu będzie poświęcone wydarzenie, jest efektywna komunikacja i rozpowszechnianie wyników badań oraz budowanie marki B+R w kraju i za granicą. Naszym zamiarem jest nie tylko dostarczenie firmom niezbędnych informacji, ale także podnoszenie ich kompetencji, które wesprą proces skutecznego aplikowania o te środki. Stąd sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów.

– Konferencję i warsztaty organizujemy dla firm i w odpowiedzi na ich potrzeby – wyjaśnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wicedyrektor KPK PB UE. – Od ponad roku wspólnie z przedstawicielami dużych, małych i średnich firm analizujemy bariery, które uniemożliwiają im skuteczne podejmowanie prac badawczo-rozwojowych. Znamy ich bolączki i największe przeszkody w aplikowaniu do programu Horyzont 2020. Jedną z nich jest brak odpowiedniego zaplecza i wypracowanych wspólnych wzorców budowanych na doświadczeniach polskich firm, które odniosły międzynarodowy sukces – dodaje Katarzyna Walczyk Matuszyk.

Doświadczenia zebrane podczas konferencji pozwolą na dalszą pracę nad rekomendacjami dla przedsiębiorstw, władz publicznych i samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych w zakresie skutecznego przygotowania strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, wdrażania i rozpowszechniania wyników badań oraz efektywnego aplikowania o źródła finansowania.

Program konferencji znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.strategiebplusr.pl/

Link do transmisji:

https://www.youtube.com/watch?v=uSWxNXDiEhw&feature=youtu.be

 

Usługa transmisji wydarzenia współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego”