ERC Advanced grants - konkurs 2017

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu na ich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim ryzykiem, otwierają i poszerzają nowe perspektywy w konkretnych obszarach badawczych.


Granty ERC Advanced przeznaczone są dla badaczy, którzy mają ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania (naukowiec musi zaprezentować dorobek z ostatnich 10 lat).


Grant do wysokości 2,5 mln euro na okres maksymalnie 5 lat.

 

Więcej informacji o grantach ERC Advanced na stronie:


https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants


Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2017, g. 17:00


Dokumentacja konkursowa znajduje się na portalu uczestnika (Participant Portal):


https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html