Zmiany w Guide for Applicants w MSCA IF 2017

 

 

Informujemy, iż w poradniku dla wnioskodawców konkursu Individual Fellowship w ramach działań Marie Skłodowska-Curie nastąpiły zmiany dotyczące przeniesienia wniosków do/z panelu nieakademickiego (Society and Enterprise Panel) na etapie oceny formalnej. Zmienione zapisy znajdują się na stronie 13. poradnika. 

Aktualną wersję poradnika możecie Państwo znaleźć pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf

 

Nowa wersja Guide for Applicants została opublikowana na stronie konkursu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html