TEAM

 

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

- przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
- przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
- przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

 

W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.

 

Szczegółowe informacje o programie:

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/