MISTRZ

 

Celem programu jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez subsydia, które pozwolą im zintensyfikować prowadzone dotychczas prace badawcze lub umożliwią podjęcie nowych kierunków badań.

 

Adresatami programu są uczeni o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w pracy z młodą kadrą naukową (za wyjątkiem badaczy piastujących stanowiska rektorów lub prorektorów, a także dyrektorów instytutów naukowych).

 

W 2015 roku konkurs skierowany był do uczonych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

 

Szczegółowe informacje o programie:

http://www.fnp.org.pl/oferta/mistrz/