Wyjazdowe Stypendia Naukowe dla laureatów programu MISTRZ

 

Stypendia mają na celu wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej.

 

Stypendia mogą otrzymać laureaci programu MISTRZ (wcześniej – Subsydia Profesorskie), którzy:

 

- zakończyli realizację projektu w programie MISTRZ, a ich sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane przez FNP


- są pracownikami polskiej jednostki naukowej.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/