Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

 

Nagroda jest przyznawana najbardziej aktywnym uczestnikom polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.
Adresaci

Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.
 

Szczegółowe informacje na temat nagrody:

http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/