Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

 

Celem stypendium jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Stypenda przeznaczone są dla wybitnych niemieckich uczonych, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową.

Od 6 czerwca do 30 września 2019 r. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni. 

Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania.

Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie (2019 r.).

 

Szczegółowe informacje:

http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/