MONOGRAFIE - Adiustacje

 

Konkurs ma na celu współfinansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 

Prace na konkurs może zgłaszać autor monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/