Letnia szkoła pisania wniosków do Programu Horyzont 2020 dla badaczy z Ukrainy

 

Projekt RI-LINKS2UA zaprasza młodych badaczy z Ukrainy do wzięcia udziału w letniej szkole przygotowania wniosku w programie Horyzont 2020 oraz Responsible Research and Innovation (RRI). Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-28 września br. w Odessie (Ukraina). Termin składania aplikacji upływa 15 lipca 2017 r.

 

Zaproszenie skierowane jest do:

– Początkujących naukowców lub innowatorów (poniżej 35. roku życia) z instytucji badawczych lub uczelni, małych i średnich przedsiębiorstw / przemysłu lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacji pozarządowych) i pochodzić z Ukrainy;


– Osób z co najmniej stopniem magistra;


– Osób mających pomysły projektów i / lub zainteresowania badawcze odpowiednie do tematów grupy roboczej.


Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

 

Uczestnictwo w letniej szkole jest bezpłatne. Organizatorzy pokryją koszty biletów i zakwaterowanie dla osób, których wnioski zostaną zaakceptowane (w tym śniadanie i obiad).

 

Szczegóły dotyczące Letniej Szkoły na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE:

https://www.kpk.gov.pl/?p=37369

 

Dodatkowe informacje dotyczące Letniej Szkoły znajdziecie Państwo na stronie projektu.