Zapraszamy na wydarzenia brokerskie!


Zapraszamy na pierwsze z cyklu trzech wydarzeń brokerskich pojawiających się kolejno:
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce w 2017, 2018 i 2019 r.

Spotkanie otwierające cykl, „Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017”, odbędzie się 16 listopada 2017 w Monachium.
Jest ono przygotowywane wspólnie przez Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE z tych trzech krajów oraz sieć Enterprise Europe Network.

Wydarzenie oferuje kontakty biznesowe z przemysłem (zwłaszcza z MŚP) i naukowcami, którzy szukają potencjalnych partnerów w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech i innych krajach, aby zapewnić zrównoważony rozwój w ramach europejskiego programu ramowego na rzecz badań i innowacji.
To wyjątkowa okazja aby przedstawić, omówić i rozwijać nowe koncepcje projektów na arenie międzynarodowej, jak również szansa na wypromowanie swojej jednostki.

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/nmp2017/

Dla uczestników z Polski dysponujemy jeszcze gwarantowaną pulą miejsc, którą można wykorzystać do 10 października b.r.
Impreza jest przewidziana na 120 uczestników.
Do chwili obecnej zarejestrowane jest 122 osób, z których 68 ma potwierdzone uczestnictwo.

Dlatego wszystkich, którzy planują zainwestować w swój rozwój i zmniejszyć dystans do jednostek korzystających z nowych technologii, zachęcamy do jak najszybszego zainteresowania się wydarzeniem i zarejestrowanie się na stronie:
https://www.b2match.eu/nmp2017/sign_up , wybierając tematykę Państwa zainteresowań.