Nowe programy pracy na lata 2018-2020

 

Informujemy, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Programy dostępne są na stronie Funding&Tenders Opportunities.

W ciągu najbliższych 3 lat Komisja Europejska będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na  tematach takich jak: migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program „Horyzont 2020” ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.