Rozwój kariery naukowców – Wasza opinia jest dla nas ważna!

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Obecnie trwają konsultacje nowych założeń i ich uszczegółowianie.

Ważne zmiany obejmują młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą między innymi struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej.

 

Dlatego w ramach „Projektu NAUKOWIEC” przygotowano ankietę, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery.

Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier.

 

Efektem będzie raport dostępny dla wszystkich zainteresowanych, w tym MNiSW oraz Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za Twoją opinię!

 

Ankieta jest dostępna do 20 listopada br.

Przejdź do ankiety