Nowe funkcje Participant Portal w zakresie poszukiwania partnerów do projektów

 

Informujemy, iż na stronie Participant Portal wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie poszukiwania partnerów do projektu.

Od teraz możliwe jest wyszukiwanie partnerów w kontekście konkretnych tematów konkursowych, zarówno tych otwartych jak i nadchodzących.

 

Ponadto, istnieje również możliwość zamieszczenia ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów w imieniu własnej instytucji. Taką możliwość ma osoba odpowiedzialna za zarządzanie profilem instytucji czyli tzw. LEAR, osoba zarządzająca kontem (Account Administrator) lub w przypadku braku tych osób - osoba rejestrująca instytucję (Self-registrant).

Funkcje te są widoczne po wybraniu konkretnego konkursu, pod opisem szczegółowych wytycznych danego tematu konkursowego na portalu użytkownika (Participant Portal), w miejscu VIEW/EDIT PARTNER SEARCH.