„Granty na granty – promocja jakości II” - nowy program MNiSW

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  • Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
  • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

 

Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html