NAWA zachęca polskich naukowców do powrotu

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła 7 marca 2018 r. Program Polskie Powroty. Ma on na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Budżet programu przewidziano na 45 mln zł.

 

Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie powracającym z zagranicy badaczom wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Z wnioskiem w programie mogą występować uczelnie i jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca.

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2.175.000 zł.

Wnioski w Polskich Powrotach można składać do 31 maja br. – wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty