23 marca 2018 r.

 

Bardzo istotnym elementem pozwalającym osiągnąć sukces w programie Horyzont 2020 jest stworzenie dobrego konsorcjum międzynarodowego, które po przyznaniu dofinansowania zrealizuje projekt. Ważny jest nie tylko skład konsorcjum ale także podział zadań, dobra ich koordynacja, zapewnienie odpowiedniego finansowania partnerom a także ich sprawne funkcjonowanie. Kwestie te są przedmiotem recenzji i czasem stają się przyczyną słabszej oceny wniosku stąd inicjatywa RPK przybliżenia problematyki współpracy międzynarodowej w aspekcie udziału w programie Horyzont 2020.


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt.:

Efektywna współpraca międzynarodowa
podstawą sukcesu w programie HORYZONT 2020


Uczestnicy szkolenia poznają zasady organizowania współpracy międzynarodowej oraz uwarunkowania formalnoprawne, od których zależy efektywna współpraca w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych. W ramach szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

  • Współpraca międzynarodowa a zasady uczestnictwa w programie HORYZONT 2020.
  • Skuteczne sposoby tworzenia partnerstw projektowych.
  • Role i zadania partnerów na etapie opracowywania wniosku projektowego.
  • Prawa i obowiązki uczestników konsorcjów projektowych.

 

Szkolenie odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek), w sali 212 (II p.) w bud. „B” Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 – 13:00.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na górze strony: "Wypełnij formularz online". Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ze względu na charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 25). Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

  • p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
  • p. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w.118

 

Serdecznie zapraszamy
Zespół RPK Lublin