Nowy konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

 

12 kwietnia został otwarty konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. O granty mogą ubiegać się naukowcy posiadający stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej. Granty indywidualne MSCA dzielą się na dwa rodzaje: European Fellowships oraz Global Fellowships. Granty można realizować w dowolnym kraju przez okres od jednego do trzech lat, w zależności od typu grantu.

 

W tym roku, Komisja Europejska uruchomiła po raz pierwszy tzw. Widening Fellowships. Jest to odpowiedź na wyzwanie związane z faktem małej ilości grantów indywidualnych w krajach tzw. widening, w tym Polski. Naukowcy, którzy złożą wysoko ocenione wnioski o European Fellowships z instytucjami z tych krajów, ale nie dostaną finansowania z powodu braku budżetu mają szanse na sfinansowanie zgodnie z listą rankingową i za zgodą naukowca, aż do wyczerpania budżetu z obszaru Spreading excellence and widening participation programu Horyzont 2020. W tym roku budżet na Widening Fellowships wynosi 5 mln euro.

 

Szczegóły dotyczące konkursu:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

Data zamknięcia konkursu: 12 września 2018 r.