Konkurs na nowe katedry ERA

 

26 lipca 2018r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. W konkursie mogą uczestniczyć uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze, których celem jest wzmocnienie doskonałości wybranych zespołów naukowych, poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry oraz trwałe polepszenie funkcjonowania tych jednostek.

Na realizację wszystkich projektów przeznaczono kwotę 30 mln euro. Pojedynczy projekt może liczyć na dofinansowanie nie większe niż 2,5 mln euro. Projekty można realizować maksymalnie przez okres 5 lat.

Zespoły zainteresowane udziałem w konkursie mają czas na złożenie wniosków do 15 listopada br. Szczegóły dotyczące konkursu zostały opublikowane w serwisie Komisji Europejskiej Participant Portal