Dzień informacyjny "Europa w zmieniającym się świecie"

 

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE informujemy, iż otwarta została rejestracja na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, poświęcone konkursom w obszarze nauk społecznych i humanistycznych - "Europa w zmieniającym się świecie".

W trakcie wydarzenia przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej zaprezentują: założenia tematyczne nadchodzących konkursów, praktyczne porady związane z przygotowaniem wniosków i uczestnictwem w projektach, możliwości nawiązania współpracy z instytucjami z całej Europy i spoza, jak również pierwsze informacje o kolejnym Programie Ramowym UE „Horyzont Europa”.
Nie mniej ważną częścią tego wydarzenia będą spotkania brokerskie, dzięki którym będą mieć Państwo możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy z instytucjami zainteresowanymi prowadzeniem badań i opracowywaniem nowych rozwiązań w obszarach nauk społecznych i humanistycznych.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 8 listopada 2018 w Warszawie.

Szczegółowe informacje, w tym agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/