Funding & Tenders Portal zastępuje Participant Portal

 

Od 30 listopada br. nowy serwis Komisji Europejskiej – The Funding & Tenders Portal zastąpił funkcjonujący dotychczas Participant Portal, na którym znajdują się m.in. informacje dotyczące otwartych konkursów w programie Horyzont 2020.

Użytkownicy będą automatycznie przekierowywani do nowego portalu. Participant Portal będzie jeszcze dostępny przez kilka miesięcy, zanim zostanie dezaktywowany. KE nie podaje terminu zamknięcia Participant Portal.