16 stycznia 2019 r.

W imieniu organizatorów: Politechniki Świętokrzyskiej, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej – Region Wschodni (RPK), zapraszamy na seminarium pt.:

 

„Znajdź swoją ścieżkę w Horyzoncie 2020. Fundusze Komisji Europejskiej dla nauki i biznesu.”

 

Termin: 16 stycznia 2019 r. (środa)


Miejsce: Sala Klubu Studenckiego na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, (wejście od ul. Studenckiej)Porządek spotkania:


10:45 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10 Powitanie – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, Politechnika Świętokrzyska

11:10 – 11:40 Program HORYZONT 2020 jako źródło finansowania projektów w zakresie badań i innowacji – mgr Michał Marszałowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

  • Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC)
  • Projekty stypendialne dla młodych i doświadczonych naukowców
  • Działania H2020 dedykowane innowacyjnym przedsiębiorcom

11:40 – 12:10 Aktualne możliwości udziału w ramach obszaru: „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” – dr Maria Śmietanka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

  • Informacje na temat konkursów w programie H2020
  • Warunki uczestnictwa w konkursach

12:10 – 12:25 Przerwa

12:25 – 12:55 Aktualne możliwości udziału w ramach obszaru: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” – mgr Aneta Maszewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

  • Informacje na temat konkursów w programie H2020
  • Warunki uczestnictwa w konkursach

12:55 – 13:15 Horyzont Europa. Co nas czeka w nowym programie ramowym UE? – mgr Aneta Maszewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

13:15 – 14:15 Konsultacje indywidualne z ekspertami KPK i RPK


Informacji o seminarium udziela p. Maciej Skrzypczak z Działu Projektów Badawczo-Rozwojowych Politechniki Świętokrzyskiej, tel.: 41 342 41 92