ICT Proposers' Day w Helsinkach

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) informuje, iż w dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu H2020.

 

Aby ułatwić nawiązanie kontaktów i prezentację pomysłów projektowych z obszaru ICT, Komisja Europejska oferuje pokrycie kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z krajów EU13. Dofinansowanie może objąć 11 osób z Polski. Wnioski należy złożyć do 25 marca 2019 r.

 

Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa znajdują się w informacji o spotkaniu na stronie internetowej KPK: http://www.kpk.gov.pl/?p=47461