Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie BIOHORIZON

 

Informujemy, iż na 3 lipca 2019 r. zaplanowano w Brukseli dzień informacyjny poświęcony ostatniemu konkursowi programu Horizon 2020 w obszarze badawczym: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka". Dzień później odbędzie się powiązane z tym wydarzeniem spotkanie brokerskie.

Informacje o obu wydarzeniach oraz rejestracja uczestników są dostępne na stronie internetowej projektu BIOHORIZON.

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny lecz KE nie pokrywa kosztu dojazdu i pobytu na miejscu. O zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.