Spotkanie brokerskie dot. obszaru "Zdrowie"

 

4 lipca br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone konkursom w wyzwaniu społecznym "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020.

Za organizację wydarzenia odpowiada zespół projektu "Health NCP Net 2.0" (HNN2.0), skupiającego przedstawicieli punktów kontaktowych ds. Zdrowia z różnych krajów UE. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele uniwersytetów, instytutów badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zarówno z Europy jak i spoza niej. Udział w spotkaniu brokerskim 4 lipca jest bezpłatny.

Informacje i zapisy: https://healthbe2019.b2match.io/