29 maja 2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty pt.:

 

Aspekty finansowe umowy grantowej w programie HORYZONT 2020

 

Warsztaty mają na celu przekazanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o uczestnictwie w konkursach programu Horyzont 2020 oraz wiedzy potrzebnej do prawidłowego zaplanowania budżetu projektu. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, które przepisy umowy grantowej regulują sposób korzystania z otrzymanego dofinansowania KE oraz jak je prawidłowo zastosować na etapie wdrażania i rozliczania projektu programu HORYZONT 2020. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno pracowników uczelni wyższych, instytutów badawczych, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych następującymi zagadnieniami:

 

  • Zasady finansowania projektów w programie HORYZONT 2020.
  • Kategorie kosztów i warunki ich kwalifikowalności.
  • Metody rozliczania wynagrodzeń.
  • Finansowanie podwykonawstwa oraz udziału stron trzecich.
  • Warunki poprawnego rozliczenia projektu.

 

Termin: 29 maja 2019 r. (środa), w godz. 10:00-14:00,

 

Miejsce: Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, ul. Doświadczalna 4 (budynek „B”, sala nr 212).

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce "SZKOLENIA". Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2019 r.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednakże liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 25). Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

  • p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
  • p. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118

 

Serdecznie zapraszamy
Zespół RPK Lublin