27-28 czerwca 2019 r.

 

11 września br. upłynie termin składania wniosków na stypendia indywidualne w ramach działań badawczo-szkoleniowych systemu Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu HORYZONT 2020. Stypendia tego typu mogą być ważnym etapem w rozwoju naukowym oraz stać się okazją do nawiązania istotnych dla dalszej kariery kontaktów naukowych. Wnioskodawcami mogą być doświadczeni naukowcy zainteresowani prowadzeniem badań w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Osoby posiadające koncepcję lub już pracujące nad własnymi wnioskami projektowymi zapraszamy do skorzystania z pomocy eksperckiej pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK). W ramach konsultacji dla wnioskodawców możliwe będzie uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących formalnych wymogów stawianych przez Komisję Europejską. Możliwa też będzie analiza przygotowywanych wniosków pod kątem wymagań recenzentów a więc uzyskanie wskazówek w celu poprawy jakości samych wniosków oraz uniknięcia ewentualnych błędów.


KONSULTACJE WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH MSCA-INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Termin:

27-28 czerwca 2019 r., w godz. 9:00-14:00

Miejsce:

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, budynek „B”, pokój nr 206 (II p.)


Konsultacje prowadzone będą w formie indywidualnych spotkań trwających ok. 60 minut. Aby skorzystać z tej oferty, należy osobiście zgłosić swój udział kontaktując się telefonicznie z pracownikami RPK: p. Sylwią Nowak lub p. Michałem Marszałowiczem (tel.: 81 744 50 61 w.118) w celu rezerwacji konkretnego terminu. Rejestrację uczestników prowadzimy do 26 czerwca 2019 r. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.