Program Pracy na lata 2019-2020 w Programie H2020 dla wszystkich obszarów

 

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018-2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020.

Aktualny Program Pracy dla wszystkich obszarów programu Horyzont 2020 jest dostępny w portalu Funding&Tender Opportunities.