Bezpłatny dostęp do zagranicznych ośrodków badawczych

 

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego skorzystania z 50 stanowisk i laboratoriów badawczych. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest m.in. naukowców z takich dziedzin jak biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. 


Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty podróży i zakwaterowania naukowców przeprowadzających eksperyment. Finansuje również publikację wybranych wyników badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. Niektóre umożliwiają odbycie wizyt przygotowawczych (feasibility studies). Planowane badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik badawczych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric-eu.


Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: useroffice@ceric-eric.eu.

Wnioski należy składać do 2 września (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 30 września 2019 r. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

• Włochy: Synchrotron Elettra

• Polska: Synchrotron SOLARIS oraz Cryo-EM

• Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe

• Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruera Boškovicia

• Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej

• Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola

• Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów

• Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii

• Serbia: Instytut Badań Jądrowych Vina.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).