CONEX Plus: Konkurs dla ewaluatorów

 

Instytucja odpowiedzialna za ocenę wniosków aplikacyjnych składanych do programu stypendialnego COFUND realizowanego przez z jeden z uniwersytetów, ogłasza nabór na ewaluatorów. Poszukiwani są niezależni, międzynarodowi eksperci z następujących obszarów tematycznych:

  • Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i kosmos
  • Energia, środowisko i transport (w tym aeronautyka)
  • Zdrowie i biotechnologia
  • Technologie informacyjne i komunikacja
  • nauki społeczne i humanistyczne

 

Do obowiązków ewaluatora należy sprawdzenie i ocena dokumentów aplikacyjnych składanych przez kandydatów na stypendium COFUND, tj.:

  • propozycji badań (2 strony), oraz
  • CV (3 strony).

 

Za każdą ewaluację zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 200 euro (brutto).

Eksperci zainteresowani wzięciem udziału w ewaluacji mogą zarejestrować się pod adresem: https://www.madrimasd.org/conexplus