Agencja Wykonawcza ERC prowadzi nabór na ekspertów krajowych

 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) przyjmuje zgłoszenia w sprawie powołania delegowanych ekspertów krajowych (Seconded National Experts) na następujące stanowiska:

  • Scientific Support to the European Research Council
  • Ethics Officer
  • Research Programme Expert Life Sciences
  • Research Programme Expert Engineering (dwa stanowiska)
  • Research Programme Expert Chemistry or Materials Science
  • Research Programme Expert Earth System Science
  • Research Programme Expert Social Sciences and Humanities

 

O ww. posady mogą ubiegać się krajowi urzędnicy służby cywilnej, którzy swoją wiedzą mogą wesprzeć agencję w realizacji jej zadań. Jednakże, aby zainteresowani ofertą mogli ubiegać się o delegację do ERCEA, powinni wpierw skontaktować się ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, które jest uprawnione do przesłania dokumentów od kandydatów. Zgłoszenia składane poza tym trybem nie będą rozpatrywane.

 

Nabór zakończy się 12 kwietnia br. o godz. 12:00 czasu brukselskiego.