PARP: "Granty na eurogranty" dla przedsiębiorców

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła konkurs na granty dla przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie z programów europejskich.

 

Grant z PARP może pokryć koszty przygotowania wniosku projektowego, składanego do jednego z programów Unii Europejskiej, tj.: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Wnioskodawcą może być małe i średnie przedsiębiorstwo mające siedzibę lub oddział na terenie naszego kraju. Ważnym kryterium jest charakter uczestnictwa w programie europejskim, gdyż od tego zależy wysokość dotacji PARP, np.:

  • W przypadku firm samodzielnie aplikujących o fundusze europejskie, które wraz z wnioskiem zobowiązane były dostarczyć studium wykonalności, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 280 060 PLN (100% kosztów kwalifikowalnych).
  • Uczestnicy konsorcjów projektowych, którzy nie byli zobowiązani do przygotowania studium wykonalności mogą uzyskać grant nie wyższy niż 23 250 PLN (100% kosztów kwalifikowalnych).

 

Z grantu mogą być sfinansowane:

  • opracowanie studium wykonalności,
  • podróże związane z przygotowaniem projektu,
  • usługi doradcze zw. z przygotowaniem projektu,
  • wynagrodzenia personelu w części związanej z przygotowaniem projektu,
  • organizacja spotkań zw. z przygotowaniem projektu,
  • tłumaczenie wniosku projektowego i dokumentacji składanej wraz z wnioskiem.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w serwisie internetowym PARP.

TAGI: Granty, POIR, PARP