Koronawirus: IMI2 ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

 

Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic".

KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być niezwłocznie przekazane publicznej służbie zdrowia. Spodziewana wartość dofinansowania UE na jeden projekt wyniesie od 2 do 3 mln euro.

Wnioski projektowe można składać do 12 lutego br.

Szczegółowe informacje o tym konkursie znajdują się w portalu Funding&Tenders.