Rekomendacja MNiSW w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów.


Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy (w szczególności Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan.


Zaleca się, do rozważenie możliwości podjęcia przez uczelnie i pozostałe jednostki sektora szkolnictwa wyższego i nauki decyzji dotyczących sytuacji tych osób m.in. poprzez przełożenie rozpoczęcia studiów/wymiany na kolejny semestr, późniejsze rozpoczęcie semestru lub umożliwienie pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pozostając w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Zdrowia, a także z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus + i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.


MNiSW rekomenduje sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus.