HORYZONT EUROPA

 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa zastąpił dotychczasowy program Horyzont 2020 i jest największym w historii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Inicjatywa ta będzie finansować w latach 2021-2027 nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania. Budżet programu oscyluje w granicach 95,5 mld euro.

 

Utrzymana została większość dobrze już znanych działań, natomiast Komisja dążyła do tego by wraz z nowym programem został wprowadzony pakiet usprawnionych procedur, co zostało osiągnięte i przyniesie wiele korzyści beneficjentom. 

 

Informacje o nowym programie można śledzić na portalu Komisji Europejskiej.