HORYZONT EUROPA

 

W 2021 r. rozpocznie się realizacja Horyzontu Europa, kolejnego siedmioletniego programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Zastąpi on dobiegający końca program Horyzont 2020.

 

Z informacji już dostępnych wiadomo, że Komisja Europejska przekaże na jego realizację 100 mld euro. Utrzymana zostanie większość dobrze już znanych działań. Komisja dąży by wraz z nowym programem został wprowadzony pakiet usprawnionych procedur, co powinni docenić przyszli beneficjenci.

 

Kręgosłupem programu Horyzont Europa będą trzy wertykalne osie priorytetowe, zwane filarami: 

  • Doskonała baza naukowa,
  • Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa oraz
  • Innowacyjna Europa. 

 


źródło: Komisja Europejska

 

Ich uzupełnieniem będzie oś priorytetowa "horyzontalna" pn.: "Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej". W strukturze Horyzontu Europa pozostanie również program Euratom, z którego finansowane będą badania nuklearne.

 

Wg zapowiedzi, skuteczność finansowania działań w ramach Horyzontu Europa ma wspierać 5 misji, czyli kluczowych wyzwań, tj.: nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.

 

Obecnie trwają prace nad planem strategicznym, na którym oparty zostanie pierwszy program pracy na lata 2021-2024 oraz ogłoszone wraz z nim konkursy.

 

Informacje o nowym programie można śledzić na portalu Komisji Europejskiej.