Konsultacje on-line dotyczące Programu LIFE

 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje on-line w celu uzyskania informacji na temat treści i przyszłego kształtu Programu LIFE (2021-2027).

LIFE będzie jedynym programem finansowania UE poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii. W kolejnym okresie programowania (2021–2027) program LIFE pomoże Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

 

Konsultacje potrwają do 27 kwietnia 2020.

 

Szczegółowe informacje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
 

Ustalenia z konsultacji zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania wieloletniego programu prac dla LIFE. Wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji zachęca się do odpowiedzi na konsultacje. Cenimy Twoją opinię na temat przyszłego kierunku programu LIFE.
Ustalenia z konsultacji zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania wieloletniego programu prac dla LIFE. Wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji zachęca się do odpowiedzi na konsultacje. Cenimy Twoją opinię na temat przyszłego kierunku programu LIFE.