Status MŚP

 

Niektóre konkursy są adresowane wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że możliwość złożenia wniosku będzie zależała od wcześniejszej pomyślnej weryfikacji swojego statusu przez zainteresowany podmiot.

 

Definicja MŚP wg. Komisji Europejskiej

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”


Status MŚP sprawdzany jest już na etapie rejestrowania podmiotu w rejestrze uczestników prowadzonym przez Komisję Europejską. Podmioty komercyjne są także zobowiązane do przeprowadzenia weryfikacji swojej zdolności finansowej (Financial capacity assessment). Podmioty, które pomyślnie przejdą ten test będą mogły pełnić rolę koordynatora projektu lub ubiegać się o dofinansowanie KE większe niż 500 tys euro. Więcej informacji o udziale przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020 znaleźć można w przewodniku on-line Komisji Europejskie.

Niektóre konkursy programu Horyzont 2020 są adresowane wprost do podmiotów spełniających kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że możliwość złożenia wniosku będzie zależała od wcześniejszej pomyślnej weryfikacji swojego statusu przez zainteresowany podmiot.