Działanie 1.2 Badania celowe - Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20

Opis
Projekty polegające na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. W ramach tego typu projektu, w przypadku MŚP, dopuszczalna jest realizacja projektu, którego elementem będzie wdrożenie wyników prac B+R (tzw. komponent wdrożeniowy).

Wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

Dofinansowanie
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • dla eksperymentalnych prac rozwojowych:
  - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %
  - średnie przedsiębiorstwa: 50 %
  duże przedsiębiorstwa: 40 %
 • dla komponentu wdrożeniowego:
  - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
  - średnie przedsiębiorstwa: 60%

Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 23.03.2020 r. do 01.06.2020 r. do godziny 15:00:00

Konkurs jest podzielony na rundy:
a) I Runda konkursowa od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r.;
b) II Runda konkursowa od dnia 15.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r.;
c) III Runda konkursowa od dnia 08.05.2020 r. do dnia 01.06.2020 r. do godziny 15:00:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
IV kwartał 2020 r.

Nabór realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBR ale konkurs ogłasza Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (http://www.rpo.lubelskie.p/).

Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 oraz lawp@lubelskie.pl

Więcej informacji
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/1-2-badania-celowe-wspolne-przedsiewziecie-wojewodztwa-lubelskiego-i-ncbr-rplu-01-02-00-ip-01-06-001-20/