Webinarium dot. konkursów Europejskiej Rady ds. Innowacji

 

Komisja Europejska wraz z siecią punktów kontaktowych Access2EIC zaprasza do udziału w seminarium internetowym, poświęconym pilotażowej Europejskiej Radzie ds. Innowacji.

Seminarium internetowe odbędzie się w środę 22 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem platformy Webex Events w godzinach: 09:30-12:30.

 

Celem tego wydarzenia jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom aktualnych informacji na temat treści ostatnich konkursów Pathfinder i Accelerator w ramach programu Horyzont 2020.

 

Ze względu na ograniczenia w ilości osób uczestniczących, które narzucone są przez platformę, należy pamiętać, że uczestnictwo w webinarium będzie możliwe według zasady: „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Więcej informacji na stronie projektu Access2EIC.